Forskning

Här samlar jag artiklar som jag stöter på kring effekterna av Qigong.
Jag fyller på listan kontinuerligt, om du har tips - hör gärna av dig!

 

Svensk studie kring qigongens effekter på elever i lågstadiet.

"..Då hände något; sjukfrånvaron sjönk och låg betydligt under kontrollklassens. Konflikterna mellan barnen avtog och ebbade till slut av. Barnens noteringar om magont och huvudvärk visade samma tendens. Sömnvanorna förbättrades. Vissa barn som enbart kunde arbeta utan avbrott i fem minuter utan Qigong kunde efter ett Qigongpass mer än tredubbla tiden av koncentrerat arbete."

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/21332

 

 

Qigong som behandling vid muskeldystrofi


Här kan man läsa om hur personer med muskeldystrofi upplevde qigongträning i 4+3 månader och hur det påverkade t ex balansförmågan!

https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldPdfFiles/2002/25464.pdf

 

 

Träning funkar lika bra som operation och gips vid bruten hand


I qigongen använder vi övningen "knyt och spreta" både med fingrar och tår - här kommer en intressant studie som påvisar att frakturer i metakarpalbenen i handen ofta kan läka lika snabbt genom handträning som gips och operation:

https://www.forskning.se/2022/12/07/traning-funkar-lika-bra-som-operation-och-gips-vid-bruten-hand/
orginalartikel:
https://journals.lww.com/jbjsjournal/Fulltext/2023/01180/Nonoperative_Versus_Operative_Treatment_for.2.aspx

 

 

Qigong Stress Reduction in Hospital Staff


En 6 veckor lång studie där sjukhuspersonal fick utöva qigong 2 ggr i veckan. Till skillnad mot kontrollgruppen upplevde qigong-gruppen betydligt minskad upplevd stress! Superintressant artikel - utöver stressminskningen så var det också andra trevliga effekter av qigong-tränandet:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3152799/

 

 

EXTERNAL QIGONG THERAPY FOR FIBROMYALGIA


En amerikansk studie där 10 personer med fibromyalgi fick 5-7 sessioner med qigongterapi under en 3-veckorsperiod.

"Våra preliminära resultat tyder på att qigongterapi hade en signifikant inverkan på smärtlindring och funktionsförbättring för de flesta deltagare. Alla deltagare som genomgick den fullständiga behandlingen rapporterade viss förbättring av smärta och funktionalitet, samt förbättring av TPC och depressiva symtom. Två av deltagarna (fall #07 och #12) rapporterade att de var helt symptomfria efter behandlingen; och förblev så vid 3 månaders uppföljning."

https://www.qigonginstitute.org/docs/QigongFibroJacm2006.pdf